top of page
 • מהו משך הזמן הצפייה בקורסים ובמרתונים לאחר רכישה?
  הקורסים והמרתונים זמינים לצפייה למשך 120 יום ממועד הרכישה
 • האם ניתן לקבל הארכה לצפייה בתכני הקורסים והמרתונים?
  כן, ניתן לקבל הארכה לצפייה בתכני הקורסים והמרתונים ל- 120 ימים נוספים. תנאים לקבלת הארכה: 1. הקורס או המרתון נחסם לצפייה כתוצאה ממגבלת זמן 2. נשלח אי-מייל לכתובת info@alonbaumann.co.il עם בקשה להארכה בצירוף אישור לקורס חוזר או ציון נכשל בקורס
 • מה ההבדל בין קורס למרתון?
  קורס אונליין - כולל מעבר מלא על כל הנושאים הנלמדים בקורס עם הסבר מפורט של הגדרות, משפטים ונוסחאות הנדרשות להבנה מלאה של החומר. בנוסף מספר רב של תרגילים ברמה וסגנון של תרגילים ממבחנים. מרתון - כולל מעבר על הנושאים הנפוצים ביותר הנלמדים בקורס עם הסבר מפורט של הגדרות, משפטים ונוסחאות אשר נפוצים ביותר במבחנים. בנוסף מספר בודד של תרגילים ברמה וסגנון של תרגילים ממבחנים. מרתון מהווה הכנה לפתירת תרגילים עיקריים ונפוצים המופיעים במבחנים.
 • כיצד ניתן לצפות בתכני קורס או מרתון לאחר הרכישה?
  לאחר רכישת קורס או מרתון נשלח אי-מייל לכתובת האי-מייל איתו נרשמים לקורס. האי-מייל כולל קישור עם פרטי גישה לתכני הקורס או המרתון
 • איפה ניתן למצוא את חוברת הקורס וחוברת התרגילים של הקורס?
  כל קורס באתר כולל שני קבצים: קובץ הקורס - כולל הסברים ונוסחאות שימושיות קובץ תרגילי הקורס - כולל מעל 100 תרגילים שפתרונם בקורס המקוון קישור להורדת קבצים אלה מופיע בסרטון הראשון של כל קורס
 • האם הקורס או המרתון מותאם לתכני הקורסים הנלמדים במכללת אפקה?
  אתר 'אלון באומן - לימוד קורסים אונליין' הינו האתר היחיד המותאם בדיוק לתכני הקורסים הנלמדים במכללת אפקה. הקורסים מתעדכנים מעת לעת כתוצאה משינויים המתבצעים בקורסים במהלך השנים, ולכן כל קורס באתר מותאם בדיוק לתכני הקורסים הנלמדים במכללת אפקה
 • נרשמתי לקורס או למרתון ולא קיבלתי אי-מייל עם פרטי גישה לתכני הקורס או המרתון, מה עליי לעשות?
  לאחר רכישת קורס או מרתון נשלח אי-מייל לכתובת האי-מייל איתו נרשמים לקורס. האי-מייל כולל קישור עם פרטי גישה לתכני הקורס או המרתון. במידה ואי-מייל כזה לא התקבל יש לבדוק בתיקיית 'ספאם' או בתיקיית 'קידומי מכירות'. במידה והוא לא מופיע באחת מתיקיות אלה, יש להפנות את הבעיה לכתובת האי-מייל: info@alonbaumann.co.il
bottom of page